Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 (Aşağıda yer alan maddeler içerisindeki boş yerler ve <…/…..> içerisindeki tercihler belirlenerek Sözleşme Makamı tarafından, ihalesinin şartlarına göre doldurulacaktır. İhaleye çıkmadan önce, bu işlemleri yaptıktan sonra bu metni ve ihalenize uygun olmayan tercihleri siliniz. Diğer metinleri hiçbir şekilde değiştirmeyiniz.)

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

 1. a) Adı/Unvanı : SAĞLAMLAR ORMAN TARIM ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.
 2. b) Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 10. Cd. No: 2 Bozüyük – Bilecik
 3. c) Telefon numarası: 0 228 355 00 22 – 0228 355 00 88
 4. d) Faks numarası: 0 228 355 00 23
 5. e) Elektronik posta adresi: burcu@saglamlar.com.tr
 6. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: BURCU KAYACIK

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

 1. Projenin Adı: ENDÜSTRİYEL SİMBIYOZ İLE PVC ATIKLARDAN PLYWOOD ÜRETİMİ
 2. b) Sözleşme kodu: TR 41/18/ES/0006
 3. Fiziki Miktarı ve türü: 1 adet Extruder Hattı Mal Alımı
 4. İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: SAĞLAMLAR ORMAN TARIM ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cd. No: 2 Bozüyük – Bilecik
 5. Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

 1. İhale usulü: Açık İhale Usulü
 2. b) İhalenin yapılacağı adres: Organize Sanayi Bölgesi 10. Cd. No: 2 Bozüyük – Bilecik
 3. c) İhale tarihi: 22.06.2020
 4. d) İhale saati: 14:00

 

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur.

İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.   

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.